Data aktualizacji: 2022-09-26

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Ukraińsko-Polskie Międzynarodowe Centrum Edukacji i Nauki Donbaskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego
- w języku lokalnym *Українсько-польський міжнародний центр освіти і науки Донбаського державного педагогічного університету
Miejscowość *Słowiańsk
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*G. Batiuka, 19/214

 

 

Kod pocztowy*

84116

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP w Charkowie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380509170492Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): ovkolgan@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Olena Kolhan

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Olena Kolhan Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Donbaski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny

Rok powstania szkoły.*
2020
Krótki opis szkoły *
Zaangażowanie studentów w aktywną pracę badawczo-rozwojową (poszukiwawczą) z nauczania języka polskiego, aktywizacja zainteresowań poznawczych, wspieranie motywacji do nauki języka polskiego, kształtowanie umiejętności i umiejętności komunikacji międzykulturowej;
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Towarzystwo polskiego pochodzenia w Słowiańsku i obwodzie Donieckim jest ściśle związane z rodakami, którzy wyjechali do Polski z terenów walk na Wschodniej Ukrainie. Osoby polskiego pochodzenia łączą się dzięki działalności Ośrodka, pełnią różne funkcje popularyzacji języka polskiego, kultury wśród mieszkańców obwodu Donieckiego.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/2120
              - 2021/2230
              - 2022/2320
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Od 01/09 do 30/06

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Dyplom ukończenia studiów wyższych, setryfikat znajomości języka polskiego 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Rektor na warunkach umowy

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---