Data aktualizacji: 2022-01-27

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Teatralno-językowa szkoła "Zakochani w teatrze"
- w języku lokalnym *Театрально-мовна школа "Закохані в театр"
Miejscowość *Łuck
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Gulaka Artemowskiego 23a/42

 

 

Kod pocztowy*

43000

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Łucki
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380663465447Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): tworczoscdlazycia@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Małgorzata Bołotin

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Alina Kowal Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Pozarządowa Organizacja Stowarzyszenie Kultury Polskiej "Twórczość dla życia"

Rok powstania szkoły.*
2019
Krótki opis szkoły *

Teatrano- językowa szkoła "Zakochani w teatrze" uczy poprzez teatr i sztukę. Zajęcia języka polskiego prowadzone są w grupach maksymalnie po 12 osób.

Uczymy języka polskiego i o języku polskim i jego przepięknej historii i kulturze w języku miejscowym, by zainteresować nim jak największą ilość osób z pochodzeniem polskim, które wcześniej nie miały możliwości się uczyć języka ojczystego. Stawiamy na młodzież i dzieci, którzy chętnie przekazują obraz poprzez sztukę, literaturę i kulturę. Każda grupa mniej więcej co pół roku wystawia premierę spektaklu, czy to w języku polskim, czy poskich autorów w języku ukraińskim. Uczestniczymy w organizacji dnia dziecka w Zdołbunowie i Jazłowcu, Festiwalu kolęd w Jazłowcu, Festiwalu w Ołyce, dniu Europy w Łucku, oraz w ogromnej ilości imprez w ciągu roku, które organizują inne organizacje.

Naszym celem i zadaniem jednocześnie jest edukacja w rozumieniu i szacunku do kultury. Pragniemy przekazać młodemu pokoleniu zamiłowanie do sztuki teatru i literatury. 

Mamy dwie sale po ok. 30 metrów i niezaadoptowaną do nauki salę, którą można byłoby wykorzystać jako mała salę teatralną. Często wykorzystujemy sceny w Łucku, w dramatycznym teatrze, lalkowym teatrze i innych. Jeszcze nie posiadamy własnej sceny letniej. 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Społeczeństwo pochodzenia polskiego w Łucku i obwodzie Wołyńskim jest bardzo liczne. W samym Łucku zarejestrowano już 6 Towarzystw, z których każde wykonuje swoje funkcje. Bardzo dużo ludzi wyjeżdża i pracuje w Polsce. 

Polonia w Łucku jest ze sobą ściśle związana i dobrze się nam współpracuje. Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1972
              - 2019/20103
              - 2020/21102
              - 2021/22105
              - 2022/23-
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zaczynamy zajęcia 15 sierpnia

Kończymy 15 lipca.

 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Zaświadczenie o ukończeniu kursu szkoły.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Nauczyciele są przy Teatralnym Studio Natalii Żurawlowej. 

Częściowo nauczyciele otrzymują wynagrodzenie za opłatę czesnego za zajęcia. Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---