Data aktualizacji: 2022-01-28

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Ogólnokształcąca szkoła nr 20
- w języku lokalnym *Загальноосвітня школа I-III ступенів № 20
Miejscowość *Chmielnicki
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*ul. Iwana Pawła II 1

 

 

Kod pocztowy*

29002

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Wydział Polonii, Spraw Prawnych i Pomocy Konsularnej Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380964822003Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): khm-school20@ukr.net

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Żanna Demydenko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Ludmiła Ohomusz Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Departament Edukacji i Nauki Chmielnickiej Rady Miejskiej

Rok powstania szkoły.*
1918
Krótki opis szkoły *
Nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19692
              - 2019/20709
              - 2020/21729
              - 2021/22777
              - 2022/23-
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---