Data aktualizacji: 2022-02-24

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła podstawowa Réparateur des Brèches
- w języku lokalnym *École Mixte Réparateur des Brèches
Miejscowość *Cazale
Kraj *

Haiti

Ulica, nr domu*CAZALE ZONE Bel-Air 47, 4e section fond-blanc commune de cabaret

 

 

Kod pocztowy*

Nieznany

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Okręg konsularny w Panamie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +509 37 153 813Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): emrb.cazale@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Derismont Mesius Roobens

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Małgorzata Kilanowicz Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkoła finansowana jest przez darczyńców za pośrednictwem fundacji dobroczynnych ale założycielem i jedynym zarządzającym jest Derismont Masius Roobens

Rok powstania szkoły.*
2016
Krótki opis szkoły *

Szkoła mieści się w surowym budynku ofiarowanym przez gminę. Poza podstawowym programem nauczania zajmuje się również opieką i dożywianiem dzieci, które przychodzą do szkoły po porostu głodne. Celem dyrekcji jest wyrównanie poziomu socjalnego i zapewnienie równorzędnego startu dzieciom z rodzin, które nie stać na edukację dzieci. Nazwa szkoły nawiązuje do cytatu z Księgi Izajasza 58.12. Starego Testamentu, który mówi:

12 Twoi ludzie zabudują prastare zwaliska,
wzniesiesz budowle z odwiecznych fundamentów.
I będą cię nazywać naprawcą wyłomów,
odnowicielem rumowisk - na zamieszkanie.

Dyrektor szkoły tak jak wielu uczniów, są potomkami legionistów polskich. Szkoła jest jednoznacznie zainteresowana krzewieniem wiedzy o polskiej historii i kulturze oraz nauczaniem języka polskiego.Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Nie da się dziś ustalić precyzyjnie liczby mieszkańców Cazale polskiego pochodzenia. Nie istnieją dokumenty (zostały zniszczone podczas czystek etnicznych w latach 60-tych XX wieku). Jedno jest pewne. Wszyscy chcą poznawać kraj swoich przodków z którym się utożsamiają. Czczą i pielęgnują daty historyczne oraz polskie święta narodowe i kościelne. Dzieci i młodzież są żywo zainteresowane poznawaniem języka i kultury przodków.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/22285
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?


Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor szkoły na zasadach umownych ogólnych


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---