Data aktualizacji: 2022-01-26

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Pol'école
- w języku lokalnym *Pol'école
Miejscowość *Neuchâtel
Kraj *

Szwajcaria

Ulica, nr domu*Chemin des Villarets 29a

 

 

Kod pocztowy*

2036

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Berno
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +41774270403Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@polecole.ch

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Rubeli Strzesniewska / Ewa Lederer

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Rubeli Strzesniewska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polska szkoła w Neuchâtel jest prowadzona przez stowarzyszenie o tej samej nazwie "Pol'école". Założycielkami są Anna Rubeli Strzesniewska i Ewa Lederer (w załączniku status). Szkoła jest uznana przez Ministerstwo edukacji w kantonie Neuchâtel. Jesteśmy placówka społeczna. 

Rok powstania szkoły.*
2019
Krótki opis szkoły *

Polska szkoła w Neuchâtel, pod imieniem Pol’école powstała z inicjatywy osób, którym bardzo zależało na istnieniu takiej instytucji w naszym regionie oraz dzięki dużemu zaangażowaniu nauczycieli.

Oprócz przychylnej opinii kantonu, szkoła nie istniałaby bez wsparcia rodziców i przyjaciół szkoły. To oni w nas wierzą oraz w entuzjazm i motywację dzieci, które dają nam siłę i motywację każdego dnia.

Wiedząc, jak ważny dla nauki języków obcych jest okres wczesnego dzieciństwa, nasza szkoła stawia silny nacisk na rozwój i naukę w klasach najmłodszych przeznaczonych dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Dzieci uczą się języka polskiego głównie poprzez zabawę. Proponujemy bogaty program zawierający piosenki, wierszyki i wyliczanki. Oprócz tego szkoła organizuje zajęcia plastyczne, zachęcając dzieci do czynnego w nich udziału.

Obecnie zajęcia odbywają się w dwóch równoległych grupach o dwóch różnych poziomach, z której każda liczy maksymalnie dwanaścioro dzieci. Dodatkowym atutem szkoły „Pol’école” jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna z wyższym wykształceniem uzupełnionym różnymi specjalizacjami, oraz z potwierdzonym, wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w różnych grupach wiekowych od przedszkola po liceum.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, we wtorki popołudniuod 16:15 do 18:00. Przestronne i dobrze wyposażone sale lekcyjne Collège des Terreaux oferują najlepsze warunki dostosowane do potrzeb zarówno uczniów jak i nauczycieli.

Od początku placówka aspiruje do oficjalnego tytułu szkoły językowej dla polskiej mniejszości narodowej tzw. LCO, który nadawany jest przez komisje edukacji kantonu Neuchâtel. Z dumą ogłaszamy, że po miesiącach oczekiwania dostaliśmy go w marcu 2020 roku.

Historia szkoły: 

Pierwsza pilotażowa klasa siedmiorga dzieci ruszyła we wrześniu 2019 r. Grupa wiekowa (6-11 lat) dzieci pozwala na naukę gramatyki języka polskiego, doskonalenie czytania w języku polskim, a także wprowadzanie elementów historii i geografii Polski.

Rosnące zainteresowanie szkołą umożliwiło, po czterech miesiącach, otwarcie młodszej klasy (4-6 lat), którą nazwaliśmy klasą „Puchatków” z programem dostosowanym do najmłodszych dzieci, które jeszcze nie potrafią czytać i pisać po polsku. Obecnie, już trzeci rok szkolny potwierdza zapotrzebowanie na tego typu placówkę w naszym regionie. 

Poza cotygodniowymi zajęciami organizujemy warsztaty, które są otwarte dla wszystkich chętnych dzieci, nie tylko tych, które uczęszczają do naszej szkoły. To nam pozwala na powiększenie kola Polaków, którym nie pasują proponowane godziny cotygodniowych zajęć. 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Zarejestrowanych Polaków, w roku 2019 (rok otwarcia szkoły) było około 500 osób w kantonie Neuchâtel. Jest nas jednak więcej, ponieważ do statystyk nie są wliczani Polacy, którzy otrzymali obywatelstwo szwajcarskie. Dla nas, pomimo ich szwajcarskiego obywatelstwa reprezentują oni polskie korzenie. 

Staramy się otrzymywać stały kontakt z polskimi rodzinami poprzez organizowanie rożnych spotkań. 


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/2014
              - 2020/2112
              - 2021/2212
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Co roku staramy sie by rok szkolny odpowiadal kalendarzowi polskiej szkoly (od wrzesnia do czerwca z przerwa miedzy dwoma semestrami). 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Zaświadczenie w formie "prostego świadectwa" nie oficjalne. 

Dodatkowo, każdy uczeń ma wpis na swoim szwajcarskim świadectwie szkolnym, że uczęszcza na zajęcia do polskiej szkoły.  Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Założycielki szkoły zatrudniają nauczycieli na zasadach kwalifikacji/dyplomów i rozmowy o prace podczas, której są omawiane motywacje przyszłych nauczycieli.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---