Data aktualizacji: 2022-01-25

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Kursy Języka Polskiego przy Stołecznym Stowarzyszeniu Polaków Obwodu Akmolińskiego - filia w Szczuczyńsku
- w języku lokalnym *Курсы Польского Языка при Общественном Объединении <<Объединение поляков Акмолинской области>> - филиал в Щучинске
Miejscowość *Szczuczyńsk
Kraj *

Kazachstan

Ulica, nr domu*Seifulina 20

 

 

Kod pocztowy*

021700

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Nur-Sułtan
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 + 7 708 153 8063Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): nagachevskaya_natalya@mail.ru

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Natalia Nagaczewska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Elena Lira Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Placówka działa jako oddział zamiejscowy, nadzorowana przez Społeczne Stowarzyszenie Polaków Obwodu Akmolińskiego.

Rok powstania szkoły.*
2021
Krótki opis szkoły *
Ośrodek z kursami języka polskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych powstał w 2021 wraz ze skierowaniem tu przez ORPEG nauczyciela. Placówka działa przy miejscowej parafii rzymsko-katolickiej pw. Św. Abrahama, która udostępnia salę w celu prowadzenia zajęć. Celem ośrodka jest nauczanie języka polskiego oraz prowadzenie zajęć, uroczystości i innych wydarzeń mających na celu promowanie historii, geografii oraz kultury i tradycji polskich. Zajęcia odbywają się w dwunastoosobowej klasie znajdującej się na terenie parafii.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Miejscowi Polacy są potomkami osób deportowanych do północnego Kazachstanu w latach 30. XX wieku. Obecnie Polonia liczy około 150 osób. Do października 2021 w Szczuczyńsku nie było nauczyciela języka polskiego, więc chcący się uczyć języka byli zmuszeni do dojeżdżania do Kokszetau lub uczestniczenia w zajęciach online. Działa lokalne stowarzyszenie "Polacy Burabaj" będące filią Społecznego Stowarzyszenia Polaków Obwodu Akomlińskiego.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/2265
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rok szkolny trwa od września do końca maja.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Nie wydaje.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciel jest skierowany do pracy dydaktycznej przez ORPEG, pracodawcą jest Społeczne Stowarzyszenie Polaków Obwodu Akmolińskiego.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---