Data aktualizacji: 2022-01-24

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *EducaPol
- w języku lokalnym *EducaPol
Miejscowość *Harnes
Kraj *

Francja

Ulica, nr domu*Rue Commercy

 

 

Kod pocztowy*

62440

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Paryz
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0033679504477Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): Educapol62@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Iwona Kujawa-Levêque

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

idem Typ Szkoły *

Typ do przyporządkowania

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

EducaPol 
Rok powstania szkoły.*
2006
Krótki opis szkoły *

 Educapol - Towarzystwo Milosnikow i Przyjaciol jezyka polskiego zrzesza nauczycieli polonistow z regionu Pas de Calais oraz milosnikow jezyka polskiego.

Prowadzi kursy jezyka polskiego oraz organizuje konkursy jezykowe (np.Poloniada)


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Polonia francuska mieszkajaca w regionie Pas de Calais  wyemigrowala z Polski w latach miedzywojennych do pracy w kopalniach.  Obszerne informacje o dzialanosci polonijnej w mozna uzyskac na stronie : 

https://www.polonia-hautsdefrance.fr/associations-polonia-hauts-france_fr.html


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/2215
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajecia rozpoczynaja sie w pazdzierniku, a koncza w czerwcu. 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
EdukaPol wydaje swiadectwo uczestnictwa w kursie jezyka polskiego. 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele za zaangazowani na zasadzie dobrowolnosci. 

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---