Data aktualizacji: 2022-01-24

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Kursy jezyka polskiego w szkolach francuskich w Polnocnej Francji
- w języku lokalnym *Cours de polonais dans le Pas de Calais
Miejscowość *Dourges oraz inne
Kraj *

Francja

Ulica, nr domu*Rue Salengro

 

 

Kod pocztowy*

62 119

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Paryż
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 00 33 3 21 75 17 10Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): ce.0623044X@ac-lille.fr

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Iwona Kujawa-Levêque

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Iwona Kujawa-Levêque Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Kursy polskiego odbywają się w czasie pozalekcyjnym w szkole we francuskim systemie oświaty

Academie de Pas de Calais 


Rok powstania szkoły.*
1930
Krótki opis szkoły *

Szkoła Bruno w Dourges oraz inne szkoły na terenie regionu Pas de Calais znajdują się na terenie osiedli górniczych niedaleko dawnej Kopalni Węgla Brunatnego.

Na naukę języka polskiego jest przeznaczona jedna z sal szkoły

Zajęcia odbywają się na zasadzie dobrowolności i są proponowane dzieciom młodzieży na poziomie szkoły podstawowej przeważnie polskiego pochodzenia, z emigracji z lat 30 tych XX wieku. Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Na terenie Pas de Calais zamieszkuje Polonia, która wyemigrowała z terenów Wielkopolski lub Westwalii do Francji  do pracy w tutejszych kopalniach w latach międzywojennych.
Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/22315
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Dzieci rozpoczynają naukę we wrześniu, a kończą ja w czerwcu.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła nie wydaje żadnych oficjalnych dokumentów dla uczniów. Nauczyciel wydaja świadectwo uczestnictwa na zajęciach z języka polskiego. 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele są zatrudnieni w systemie we francuskim systemie oświaty Academie Pas de Calais,, ale na kontakcie z wymogiem osiągnięcia odpowiedniej liczby uczniów i wypracowaniem 20 godzin tygodniowo w czasie wolnym od nauki. Rekrutacji w szkołach dokonują nauczyciele. 

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---