Data aktualizacji: 2022-01-10

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia im Marii Skłodowskiej Curie
- w języku lokalnym *Polish Saturday School, Hitchin
Miejscowość *Hitchin
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Ground Floor, Unity House, Whinbush Road,

 

 

Kod pocztowy*

SG5 1PH

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447776288394Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): joasia25@hotmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Maria Mechelewska Joanna Mechelewska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Joanna Mechelewska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Znajdujemy się pod parasolem Polskiej Macierzy Szkolnej.

Rok powstania szkoły.*
2011
Krótki opis szkoły *
Szkoła powstała w lutym 2011. Dyrektorami szkoły są Maria Mechelewska i Joanna Mechelewska. Celem szkoły jest nauczanie języka polskiego oraz historii, kultury i tradycji polskich jak również przygotowanie do egzaminów państwowych na poziomie GCSE i Alevel z języka polskiego.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Nasza szkoła znajduje się w Hitchin, hrabstwie Hertfordshire. Szkoła współpracuje z parafia Św Brata Alberta w Letchworth. 

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1990
              - 2019/2085
              - 2020/2190
              - 2021/2290
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się w drugi weekend września i trwają do końca czerwca. 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwo na zakończenie roku szkolnego.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---