Data aktualizacji: 2021-12-29

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła języka polskiego - Parafia Wszystkich Świętych
- w języku lokalnym *Школа польскоі мови - Парафія Всіх Святих
Miejscowość *Nowy Jaryczów
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Niezależności 16

 

 

Kod pocztowy*

80465

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP we Lwowie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380688679974Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): parafia.jaryczow@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

ks. Jakub Dębicki

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Parafia p.w. Wszystkich Świętych

Nowy Jaryczów


Rok powstania szkoły.*
2018
Krótki opis szkoły *

Szkoła prowadzi lekcje języka polskiego, które są sterowane do lokalnej społeczności pochodzenia Polskiego; dbamy także o przybliżenie i rozwój kultury na tych terenach przez naukę historii i geografii Polski.

 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Społeczność Polska w naszej miejscowości jest bardzo żywa i aktywna, chętna do współpracy; są tp ludzie z wielkim potencjałem. Niestety, ZSRR spowodował, ze wiele osób (szczególnie młode pokolenie) słabo mówi po Polsku, a chcieliby bardzo udoskonalać mowę przodków.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1925
              - 2019/2031
              - 2020/2135
              - 2021/2235

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

01 IX - 29 VI

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

---Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Wolontariat

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---