Data aktualizacji: 2021-12-21

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła im Marii Konopnickiej w Essendon
- w języku lokalnym *Polish Saturday School w Essendon
Miejscowość *Essendon
Kraj *

Australia

Ulica, nr domu*6/8 Aberfeldie St, Aberfeldie

 

 

Kod pocztowy*

VIC 3040

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Sydney
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +61406492215Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@pccv.org.au

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Halina Puszkar

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Beata Rawdanowicz Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Dział szkolny Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii

Rok powstania szkoły.*
1956
Krótki opis szkoły *

Szkoła Polska w Essendon istniała prawie od samego początku zamieszkania sióstr Zmartwychwstanek w Australii. Z inicjatywy Ks. Józefa Janusa zostały one sprowadzone za Stanów Zjednoczonych i osiedlono je w Essendon. Ze składek Polonii zakupiono tam dom, który poświęcono 21 września 1952 r. Znalazło w nim schronienie 30 sierot.

HISTORIA

W 1954 r przy Domu Dziecka otwarto kaplicę pod wezwaniem Królowej Korony Polskiej i zakupiono osobny dom z przeznaczeniem na klasztor. Siostry Zmartwychwstanki z czasem przejęły też opiekę nad kilkoma szkołami sobotnimi, w tym także miejscową już istniejącą na potrzeby Domu Dziecka, bo na początku tylko dzieci z Domu Dziecka do niej uczęszczały. Początkowo nosiła ona nazwę Matki Boskej Częstochowskiej i nauczaniem zajmowały się zakonnice.

W 1957 r wzniesiono sześcioklasową szkołę katotlicką także prowadzoną przez siostry. W niej odbywały się także zajęcia polskiej szkoły sobotniej. Dużo pracy w funkcjonowanie szkoły włożyła siostra Jadwiga Tylkowka. Szczególnie w roku millenijnym, kiedy to szkoła wraz z innymi szkołami sobotnimi przygotowała przestawienie pt. "Tysiąclecie Chrztu Polski", a kierował tym przedstawieniem referent szkolny p. Tomasz Ostrowski. To w czasie obchodów 1000 - lecia Chrztu Polski narodziła się idea budowy Sanktuarium Maryjnego na placu przyległym do Domu Dziecka. 23 lutego 1973r. nowowybudowane Sanktuarium M.B. Częstochowskiej konsekrował ówczesny kardynał Karol Wojtyła przebywajacy w Australii na Kongresie Eucharystycznym.

W tym czasie nastąpiło połączenie szkoły polskiej w Essendon z sąsiadującą szkołą w Niddrie przyjmując nazwę im Marii Konopnickiej. Opiekę nad szkołą przejęło miejscowe Stowarzyszenie Polaków z panem Leonem Rogowskim na czele. Zapleczem muzycznym zawsze służyła siostra Hieronima Widlarz. Nauczycielami szkoły byli m. in. siostra Janina Walczak, Anna Jeleniewska, a w następnych latach Grażyna Popławska, Patrycja Toczek, Adam Smyczyński, a obecnie Halina Puszkar i Beata Rawdanowicz. Opiekę duchową sprawował Ks. Eugeniusz Ożóg.

Oprócz nauki j. polskiego, historii, geografii, rodzinnych tradycji, kultury i religii, szkoła aktywnie uczestniczyła w imprezach polonijnych organizowanych przez referent szkoły. Corocznie brano udział w Akademiach 3-majowych, Konkursie Wiedzy o Polsce, Festiwalu Polskiej Kultury. W 2004 roku nasza szkoła zajęła pierwsze miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Polsce i zdobyła "Puchar Przechodni". Spora grupa naszych uczniów zasiliła polskie gimnazjum w Princess Hill College. Liczba uczniów w naszej szkole nieco się zmniejszyła ale ciągle napływają nowi uczniowie do młodszych klas i jest to znak rokujący dobrze o przyszłości szkoły.

 Zajęcia tej grupy odbywaja się w trzech salach  szkoły katolickiej którą od wielu lat udostępniaja nam Siostry Zmartwychwstanki. Obie klasy sa dobrze wyposażone i jest nam w nich bardzo wygodnie. Zajęcia odbywają się od godziny 9.30 do 12.45. Mamy dwie lekcej j. polskiego, w tym starsza grupa również historii i geografii Polski. Następnie cała szkoła zbiera się na wspólną lekcję śpiewu, która odbywa się w bibliotece gdzie korzystamy z pianina i dzieci mają wiele miejsca by przygotować się do licznych występów. W naszych śpiewnikach mamy spory wybór piosenek i pieśni na różne okoliczności. Lekcję śpiewu wykorzystujemy także na przygotowywanie inscenizacji i przedstawień, prezentację swoich prac z dzienniczków lektur, które dzieci prowadzą po przeczytaniu książek i polskich pisemek dla dzieci "Miś", "Świerszczyk", "Płomyczek". Książki mogą dzieci wypożyczać w nowo założonej przez p. Halinę biblioteczce szkolnej. Szkoła nawiązała współpracę z fundacją "Goniewicza" z Lublina, która zaopatrza nas w podręczniki i ćwiczenia. Systematycznie w naszej szkole odbywaja się lekcje religii prowadzone  p. Halinę mającą długoletnie doświadczenie w katechizacji dzieci. W działalności szkoły dużo miejsca poświęcamy rodzinom. Wspólnie przygotowujemy programy artystyczne na Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka, Św. Mikołaja. Urządzamy wspólne wycieczki i pikniki, BBQ. Ogromną pomocą służy Komitet Rodzicielski . Działalność społeczną na rzecz szkoły dostarczyła naszej skarbniczce natchnienia do napisania wiersza o naszej szkole, który jest głównym mottem naszej działalności.

Oto on:

Nasza Szkoła
I choć mała nasza szkoła,
To z wielkimi równa się.
Każdy do niej czętnie chodzi,
By języka uczyć się!

Polskie tradycje żywe trzymamy,
Pieśnią i tańcem ubarwiane.
Wiedzę o Polsce pogłębiamy
I jej piękne słowa ukochane!

Iskra Sawy w każdym zapalona,
Bije tęsknoty i miłości łuną.
Dom - Australia słońcem spalona,
"Polski my Naród" głosimy z dumą.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/2019
              - 2020/2118
              - 2021/2223

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

luty -grudzień

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Swiadecteo - certyfikat

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele pracujaspołecznie

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---