Data aktualizacji: 2021-12-10

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła języka polskiego Studentway
- w języku lokalnym *Школа польської мови Studentway
Miejscowość *Dnipro
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Aleja Haharina 115, 78

 

 

Kod pocztowy*

49000

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Charków
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380968141132Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): kovalenkoo1964@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Oleh Kovalenko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Tetiana Kovalenko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Przedsiębiorca Oleh Kovalenko, Agencja Programów Edukacyjnych Studentway

Rok powstania szkoły.*
2010
Krótki opis szkoły *
Nauka języka polskiego jako obcego, przygotowanie do studiów w Polsce, historia i kultura Polski
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1950
              - 2019/2052
              - 2020/2154
              - 2021/2254

Wiek uczniów *

13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Wrzesień - Czerwiec

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Certyfikat

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Przedsiębiorca Oleh Kovalenko, umowa cywilna

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---