Data aktualizacji: 2021-12-09

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Pięć Talentów przy Parafii Matki Bożej Fatimskiej
- w języku lokalnym *Школа П'ять Талантів в Парафії Матері Божої Фатімської
Miejscowość *Dowbysz
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*ul. Szkolna 14

 

 

Kod pocztowy*

127 24

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Winnica, Ukraina
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380 98 22 79 264Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): dowbysz.fatima@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

ks. Andrzej Mucha SAC

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

ks. Andrzej Mucha SAC Typ Szkoły *

Typ do przyporządkowania

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Parafia Matki Bożej Fatimskiej

Rok powstania szkoły.*
2018
Krótki opis szkoły *
Szkoła powstała przy Parafii Matki Bożej Fatimskiej w celu rozwijania talentów młodych mieszkańców Dowbysza. Prowadzone są różne zajęcia - plastyczne, fotograficzne, taneczne, gry na instrumentach muzycznych oraz językowe (jęz. angielski i polski). Szkoła korzysta z pomieszczeń parafialnych. Nie jest formalnie zarejestrowana, ale w ramach różnych form pracy duszpasterskiej pomaga poznawać/pogłębiać znajomość języka polskiego.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Szkoła znajduje się na terenach dawnej tzw. Marchlewszczyzny zamieszkałej w zdecydowanej większości przez Polaków. Wielu z nich w pierwszych transportach została wywieziona do Kazachstanu. Po dzień dzisiejszy większość mieszkańców ma polskie korzenie. Wielu z nich jest posiadaczami Karty Polaka. Kilka lat temu powstała tu Wspólnota Polska im. Jana Pawła II, która jakiś czas temu zawiesiła swoją działalność, ale podjęte zostały już kroki w celu jej reaktywowania.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1925
              - 2019/2030
              - 2020/2120
              - 2021/2215

Wiek uczniów *

10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Nauka języka polskiego trwa przez cały rok.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Nie wydajemy takich zaświadczeń.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Proboszcz na zasadzie umowy o dzieło.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---