Data aktualizacji: 2021-12-06

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Podstawowa w Szumsku
- w języku lokalnym *Vilniaus r. Šumsko pagrindinė mokykla
Miejscowość *Šumskas
Kraj *

Litwa

Ulica, nr domu*Vilniaus g. 112

 

 

Kod pocztowy*

13168

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +37052532182Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): sumskomokykla@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Inesa Korvel

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Samorząd Rejonu Wileńskiego

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija Rinktinės g. 50 LT-09318 Vilnius tel.: (8-5) 275 1961 faks.: (8-5) 275 1990 e-mail.: vrsa@vrsa.lt


Rok powstania szkoły.*
1939
Krótki opis szkoły *

Celem szkoły jest rozwijanie zdolności duchowych, intelektualnych i fizycznych ucznia. Rozwój twórczego, odpowiedzialnego obywatela, który nabył kompetencje ogólne i przedmiotowe niezbędne do dalszego kształcenia, kariery zawodowej i samodzielnego życia.

Zadania szkoły:

Zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej i podstawowej;

Zaspokojenie potrzeb uczniów w zakresie poznania, edukacji i wszechstronnego rozwoju;

Stworzenie warunków zapewniających zdrowy i bezpieczny pobyt w szkole.

Warunki lokalowe:

-          Jasne pomieszczenia klasowe

-          Szerokie korytarze

-          Pracownia komputerowa

-          Wyposazenie klas w tablice multimedialne, rzutniki

-          Sala gimnastyczna

-          Biblioteka

-          Szatnia

-          Kuchnia szkolna i przestronna stołówka

-          Dwa wejścia do szkoły, główne dostosowane dla osob niepełnosprawnych

-          Instalacja alarmowa

-          Zabezpieczone ogrodzenie szkoly

-          Plac zabaw dla dzieci najmłodszych

-          Boisko

-          Nowoczesne toalety doposowane rownież dla dzieci najmłodszych

·         Usytuowanie szkoły w pasie zieleni


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/2282

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

W klasie 4 uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia szkoły początkowej. 

W klasie 8 uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia pierwszej części szkoły podstawowej. 

W klasie II (10) uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Nauczycieli zatrudnia dyrektor szkoły na zasadzie ogłoszonego konkursu.Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---