Data aktualizacji: 2022-09-06

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *,,Polska Zerówka"
- w języku lokalnym *The Polish Preschool Education Ltd.
Miejscowość *Londyn
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*10 Wormholt Road

 

 

Kod pocztowy*

W12 0LS

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +44 7921949484Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): thepolishpreschooleducationltd@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Marek Filipiak

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Maria Filipiak Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Rada Szkoły

Rok powstania szkoły.*
2006
Krótki opis szkoły *

,,Polska Zerówka" powstała w 2006 roku przy szkole im.Jana Pawła II założonej przez ZNPZ w Londynie.Po przekształceniu szkoły w Polski Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Londynie ,,Polska Zerowka" prowadzona była przez organizację rejestrowane w Companies House pod zmienionymi nazwami w języku angielskim.

Od 23-09-2018 do chwili obecnej jest zarejestrowana w Companies House pod nazwą THE POLISH PRESCHOOL EDUCATIN LIMITED.

Wynajmujemy sale w angielskiej szkole Gumley House School St John's RoadIsleworth Middlesex, TW7 6XF.

Do szkoły uczęszczają dzieci w wieku 5/6 lat z polskich rodzin.

Celem szkoły jest nauka języka polskiego,poznanie kultury i tradycji naszej Ojczyzny.Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w polskiej szkole.

Prawie wszystkie dzieci uczestniczą później w zajęciach od klasy pierwszej w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym - Isleworth przy Ambasadzie RP w Londynie.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Do szkoły uczęszczają dzieci z rodzin polskich i mieszanych z okolic Isleworth,Hounslow,Teddington-Ashford,Acton,Ealing,Hammersmith,Chiswick .

Rodzice bardzo dbają o to,by dzieci uczyły się  języka polskiego,rozwijały polską mowę.W grupie jest kilkoro dzieci z rodzin tzw.mieszanych.

Dzieci systematycznie uczestniczą w zajęciach.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1922
              - 2019/2026
              - 2020/2125
              - 2021/2225
              - 2022/2324

Wiek uczniów *

3-6 lat,

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia odbywają się w soboty od 11-09-2021 do 25-06-2022 w godzinach od 9:00 do 14:00.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Dyplomy ukończenia ,,POLSKIEJ ZERÓWKI"

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Dyrektor;

SamozatrudnienieLogo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---