Data aktualizacji: 2021-11-25

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Polonijna "Styrczańskie Dzwoneczki"
- w języku lokalnym *Szkoła Polonijna "Styrczańskie Dzwoneczki"
Miejscowość *Glodieny - Styrcza
Kraj *

Mołdowa

Ulica, nr domu*Styrcza

 

 

Kod pocztowy*

MD4901

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Kiszyniów
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0037368288864Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): liliagur@rambler.ru

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Lilia Górska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Organizacja "Styrczańskie Dzwoneczki"

Rok powstania szkoły.*
2005
Krótki opis szkoły *
Szkoła zajmuje się nauczaniem j. polskiego w różnych grupach wiekowych. Na zajęciach realizowany jest program mający na celu pielęgnowanie polskich tradycji. Uczniowie na spotkaniach okolicznościowych poznają historię i kulturę Polski, a na zajęciach tanecznych uczą się polskich tańców.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Polonia w północnej Mołdawii to potomkowie Polaków przybyłych na te tereny pod koniec XIX i na początku XX wieku. Działa wiele organizacji polonijnych. W Glodienach i w Styrczy funkcjonują parafie katolickie, z którymi ściśle związana jest społeczność polonijna.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/2248

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rozpoczęcie roku szkolnego: 1-09-2021r.

Zakończenie roku szkolnego: 30-05-2022 r.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Dyplomy

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciel jest skierowany przez ORPEG do pracy w Styrczy i Glodianach.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---