Data aktualizacji: 2021-10-17

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia przy Stowarzyszeniu Polskim "Kleks" w Konstanz
- w języku lokalnym *Elterninitiative Polnischer Verein "Kleks" e.V.
Miejscowość *Konstanz
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*c/o Alicja Bislimovic, Zasiusstr. 35

 

 

Kod pocztowy*

78244

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Monachijski Okręg Konsularny
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +4915775197618Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@kleks-konstanz.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Magdalena Pagliarulo

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Magdalena Pagliarulo Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polskie Stowarzyszenie "Kleks" w Konstanz

Rok powstania szkoły.*
2011
Krótki opis szkoły *

Każdy rodzic, który mieszka poza granicami swojego kraju i wychowuje dzieci w rodzinie dwu- lub wielojęzycznej, wie jak trudne jest nauczenie  pociech posługiwania się swoim językiem ojczystym.

Polacy mieszkający w Konstancji od lat borykali się z tym samym problemem, czyli brakiem instytucji wychodzącej naprzeciw ich potrzebom, tęsknotom i zainteresowaniom. 

Po długich przygotowaniach, w styczniu 2011 odbyły się pierwsze lekcje języka polskiego dla uczniów nowo zarejestrowanej Szkoły Polskiej „Kleks”. Szkoła powstała z myślą o dzieciach dwujęzycznych, mieszkających w Niemczech (jak również w Szwajcarii), dla których język polski jest językiem drugim.

Dzieci uczęszczają na lekcje w szkołach niemieckich, w sobotnie przedpołudnia kształtują swoją drugą tożsamość, często głęboko zakorzenioną w Polsce.

Dzieci nie tylko pogłębiają wiedzę w zakresie języka polskiego, nie tylko ćwiczą wymowę polskich głosek, poznają zasady polskiej pisowni i uczą się biegłego porozumiewania polszczyzną, ale poznają również polską tradycję i kulturę, zostają wprowadzane w zagadnienia historii i geografii Polski

Równie ważne jest dla nas pokazanie dzieciom, jak pięknie jest wzrastać w dwóch językach, na pograniczu dwóch kultur. Przebywanie w polskiej szkole pokazuje dzieciom, że nie są odosobnione w posługiwaniu się polszczyzną.

Stowarzyszenie Polskie „Kleks” e.V. jest stowarzyszeniem powstałym z inicjatywy rodziców i przede wszystkim przez nich finansowanym.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Osoby o polskich korzeniach stanowią w Konstancji trzecią co do liczebności grupę osób obcego pochodzenia. Najczęściej bardzo dobrze posługują się językiem niemieckim, są aktywne zawodowo i doskonale zintegrowane z lokalną społecznością. Polskie Stowarzyszenie "Kleks" jest jedyną organizacją w mieście zrzeszającą osoby o polskim pochodzeniu. 

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/2028
              - 2020/2124
              - 2021/2222

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się w październiku, a kończą w lipcu. 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Na zakończenie roku szkolnego szkoła wydaje dyplomy za udział w zajęciach.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele są zatrudniani przez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia "Kleks" po uprzedniej rozmowie kwalifikacyjnej

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--