Data aktualizacji: 2022-02-13

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Podstawowa Rheinring
- w języku lokalnym *Grundschule Rheinring/Herkunftssprache Unterricht
Miejscowość *Braunschweig
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Rheinring 10

 

 

Kod pocztowy*

38120

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Hamburg
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +491773722862Faks (z numerem kierunkowym kraju) +491772237862

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): gs.rheinring@braunschweig.de

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Alina Renkwitz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Alina Renkwitz Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Landesschulbehörde

Braunschweig


Rok powstania szkoły.*
2015
Krótki opis szkoły *

W  szkole odbywają się zajęcia raz w tygodniu, 4 godzin lekcyjnych.

Lekcje odbywają się w udostępnionej do tego celu klasie.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1918
              - 2019/2014
              - 2020/2110
              - 2021/228

Wiek uczniów *

7-9 lat, 10-12

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia z j.polskiego rozpoczynają się i kończą w tych samych terminach jak w szkołach niemieckich w Dolnej Saksonii

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Przez nauczyciela j.polskiego jest wydawane na półrocze i na zakończenie roku szkolnego świadectwo, a następnie ocena powinna być dopisana na świadectwie niemieckim

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciel jest zatrudniony w niemieckiej Oświacie/Schulamt

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---