Data aktualizacji: 2022-03-06

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *POLSKA SZKOLA W BILBAO I VITORIA
- w języku lokalnym *ESCUELA POLACA DE BILBAO Y VITORIA - GASTEIZ
Miejscowość *BILBAO
Kraj *

Hiszpania

Ulica, nr domu*Etxepare Kalea, 20, 48015 Bilbo, Bizkaia

 

 

Kod pocztowy*

48015

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Madryt
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +34 654 909 215



Faks (z numerem kierunkowym kraju) -

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): ewa.perczak@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

-

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

EWA PERCZAK

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

EWA PERCZAK



 Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
STOWARZYSZENIE KULTURALNE BASKIJSKO POSSKIE ARRANO ZURIA

Rok powstania szkoły.*
2015
Krótki opis szkoły *
„W Krainie Polskiego Słowa”- jest to szkoła dla dzieci w wieku od 3 do 11 lat. Mieści się w budynku szkoły Madre de Dios Ikastetxea, (San Inazio) w Bilbao. Spotkania odbywają się 2 razy w miesiącu, w godzinach od 10.00 do 13.00.  Dyrektorka szkoly jest mgr Ewa Perczak. Do nauki języka polskiego wykorzystywane są środki pomocnicze takie jak: plastyczne, muzyczne, literatura dydaktyczna, zabawy edukacyjne itd. Szkoła „W krainie polskiego słowa” działa od października 2015 roku.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Stowarzyszenie Arrano - Zuria:
“Arrano – Zuria” choć działało już od 1984 roku, zostało
zarejestrowane w 1998 roku jako dobrowolne, samorządne i trwałe
zrzeszenie promujące kulturę polską. Posiada osobowość prawną typu
non profit. Członkostwo w Stowarzyszeniu było i jest dostępne dla
wszystkich, niezależnie od narodowości i wyznania.
Główną funkcją Stowarzyszenia jest umożliwianie nawiązywania
kontaktów i przyjaźni między Polakami mieszkającymi bądź
przebywającymi na terenie Kraju Basków, oraz narodem hiszpańskim.
Zawsze promowaliśmy ideę, że to członkowie samego Stowarzyszenia są
tymi, którzy organizują wybrane projekty według własnego życzenia.
Realizacja wybranych przedsięwzięć zawsze odbywa się przy
zgodzie i dobrowolnym udziale reszty członków. Co roku są
zorganizowane projekty dotyczące tak specyfinczych zagadnień jak:
- nauka języka polskego dla dzieci polonijnych,
- kursy języka polskiego oraz profesjonalne tłumaczenia w trzech
językach: polskim, baskijskim oraz hiszpańskim,
- wymiana kulturalna, naukowa, turystyczna i gospodarcza między
dwoma narodami oraz miastami partnerskimi,
- praktyki studenckie, pomoc dla studentów w postaci
udostępniania materiałów niezbędnych do pisania prac,
- organizacja spotkań, koncertów, imprez i ewentów, nie tylko o
charakterze narodowym.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1938
              - 2019/2034
              - 2020/2130
              - 2021/2230

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Wrzesien/ Pazdziernik rozpoczecie zajec

Czerwiec koniec zajec

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Dyplomy Ukonczenia Roku Szkolnego widawane integalnie przez Szkole Polska w Bilbao.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Woluntariat

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---