Data aktualizacji: 2021-07-30

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkola Pod Grusza
- w języku lokalnym *Independent Polish School
Miejscowość *WIndsor
Kraj *

Kanada

Ulica, nr domu*1275 Langlois Ave

 

 

Kod pocztowy*

N8X 4L6

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Kanada
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 (519) 254-1639Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): mholec@polishclubwindsor.ca

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Malgorzata Holec

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Iza Lech Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
  Szkoła Pod Gruszą jest prowadzona przez  Polish Club Windsor ,https://www.polishclubwindsor.ca/ .

Rok powstania szkoły.*
2021
Krótki opis szkoły *

Szkoła Pod Gruszą mieści się w siedzibie Polish Club Windsor przy 1275 Langlois Ave, Windsor, ON N8X 4L6 .

Cele szkoły : szkoła realizuje cele określone w programie nauczania. Celem nadrzędnym jest promocja polskiej kultury i komunikacji w języku ojczystym wśród dzieci w wieku 8-12 lat. Przybliżenie polskiej kultury , tradycji oraz wspieranie międzypokoleniowej komunikacji  dzięki ktorej nasi uczniowie będą mogli porozumiewać się z nieanglojęzycznymi członkami rodziny w ich ojczystym języku.

 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

 

Polonia w Windsor Ontario ma ponad stuletnią historię. W 2008 roku świętowaliśmy  stuletnią obecność w Windsor.

Początki osadnictwa sięgają 1908 roku.

Lokalna społeczność polska jest skupiona wokół wielu organizacji, jedną z nich jest Dom Polski oraz Centrum Multikulturowe, które corocznie organizuje

festiwal Karuzela Narodów.

Szkoła Pod Gruszą powstała aby wspierać dzieci i młodzież w drodze do wielojęzyczności i kultywowania polskiej tradycji.

Edycja letnia ma na celu integrację dzieci polonijnych oraz poznanie członków polskiej diaspory, którzy do tej pory nie uczestniczyli aktywnie w życiu

lokalnej polonii.

Polonia, jest obecnie , piątą, co do wielkości grupą etniczną w mieście.Według spisu z 2006 roku, w Windsor mieszka około 7.000 osób deklarujących

swoje polskie pochodzenie.

Polonia w Windsor jest częścią pasa Detroit , gdzie historia polskiego osadnictwa sięga połowy XIX wieku.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/2110

Wiek uczniów *

7-9 lat, 10-12

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia trwają cały rok. Mamy dwie edycje :letnią oraz szkolną, która działa od września do czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Uczniowie otrzymują dyplomy oraz polonijne świadectwa.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele są zatrudniani na podstawie grantu uzyskanego z dotacji Stowarzyszenia " Wspólnota Polska".

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--