Data aktualizacji: 2021-07-17

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *SZKOŁA POLSKA Kaczka Dziwaczka
- w języku lokalnym *L'ECOLE POLONAISE KACZKA DZIWACZKA
Miejscowość *WITTELSHEIM
Kraj *

Francja

Ulica, nr domu*110 rue de Reiningue

 

 

Kod pocztowy*

68310

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

brak
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0033781769237Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): asiasibilska@wp.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

JOANNA MARCINKOWSKA

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
SZKOŁA POLSKA KACZKA DZIWACZKA prowadzona przez STOWARZYSZANIE RODZICÓW.

Rok powstania szkoły.*
2021
Krótki opis szkoły *

- nauczanie języka polskiego przez wykwalifikowanych nauczycieli,

- podtrzymywanie i rozwijanie kultury polskiej,

- integracja nowo przybywających rodaków,

- promowanie kultury oraz języka polskiego i francuskiego,

- rozwijanie stosunków z Polską oraz innymi wspólnotami polskimi, 

- organizacja zajęć sportowych oraz mających na celu poznawanie przyrody.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/2120
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się w połowie września, prowadzone są w środy. 

Dzieci i młodzież 16h30 do 18h15

Osoby dorosłe 18h30 do 20h00Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele są zatrudniani przez prezesa Stowarzyszenia Rodziców. Nauczyciel musi posiadać przygotowanie pedagogiczne oraz dyplom nauczania języka polskiego.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--