Data aktualizacji: 2021-07-19

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Polska im. św. Jana Pawła II w Calgary
- w języku lokalnym *John Paul II Polish School
Miejscowość *Calgary
Kraj *

Kanada

Ulica, nr domu*St. Anne Academic Centre 1010 21 Ave SE

 

 

Kod pocztowy*

T2G 1N2

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Vancouver
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 1 403-289-0111Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): bozenab@calgaryweb.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Bożena Błachut

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Małgorzata Barczuk - Godek Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkoła działa pod auspicjami Kościoła Matki Bożej Królowej Pokoju, z radą nadzorczą.

Rok powstania szkoły.*
1934
Krótki opis szkoły *

Szkoła powstała w 1934 roku i działa nieprzerwanie do dziś. Prowadzone są zajęcia od zerówki do klasy 12., a także zajęcia dla dorosłych. Odbywają się one w piątki (klasy 7-12 i dorośli) i soboty (zerówka - klasy 6).  Dzieci uczą się języka polskiego, literatury polskiej, historii i geografii. Szkoła wynajmuje budynek od Calgary Catholic School District. 

Uczniowie klas 10-12 zdają co roku egzaminy, które upoważniają ich do otrzymania kredytów wymaganych w otrzymaniu high school diploma.

Uczniowie Szkoły co roku biorą udział w uroczystościach szkolnych i polonijnych, a także konkursach i zawodach.

W szkole uczą nauczyciele świeccy, jak również księża i siostry Dominikanki.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Polonia w Calgary jest dość liczna. Działa tu wiele organizacji polonijnych: folklorystyczne zespoły taneczne, klub sportowy, Koło Studentów Polskich przy University of Calgary, organizacje kombatanckie, i liczne kluby. Istnieje również Dom Polski, w którym odbywa się wiele polskich imprez, jak również kościół polski, który skupia przy sobie wiele organizacji katolickich.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19320
              - 2019/20315
              - 2020/21210
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu i kończą w czerwcu.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwa i dyplomy maturalne.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor i rada zarządzająca.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---