Data aktualizacji: 2021-09-27

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia w Bangor
- w języku lokalnym *Polish Supplementary School in Bangor
Miejscowość *Bangor
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*10-12 High Street, Bangor, Northern Ireland

 

 

Kod pocztowy*

BT20 5AY

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Belfast
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447922648708Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): michalinawisniewska@live.co.uk

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Maria Michalina Wisniewska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Maria Michalina Wisniewska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkoła prowadzona jest przez organizację charytatywną Bangor.pl działającą na terenie hrabstwa Down, która wspiera mniejszość polską na tym terenie, promuje polską kulturę oraz integrację z lokalną społecznością. Organizacja Bangor.pl organizuje obchody najważniejszych polskich świąt takich jak: Wigilia, Wielkanoc i Dzień Niepodległości. Njaważniejszym projectem realizowanym przez stowarzyszenie jest Polska Szkoła Sobotnia w Bangor.

Rok powstania szkoły.*
2011
Krótki opis szkoły *
Polska Szkoła Sobotnia w Bangor oferuje naukę dla dzieci w wieku od 3 do 16 lat. Program nauczania obejmuje nauczanie zintegrowane, język polski, historię i geografię Polski oraz w przypadku uczniów szkół średnich, przygotowanie do egzaminu GCSE z języka polskiego. Zającia odbywają się w soboty od 10:00 do 13:00 w budynku YMCA ND, 10-12 High Street, BT205AY, Bangor.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Sercem lokalnej społeczności polskiej jest Polska Szkoła Sobotnia w Bangor oraz lokalny sklep polski Polita. Spoleczność ta jest bardzo dobrze zintegrowana ze społecznością lokalną i chętnie uczęszcza na imprezy okolicznościowe tj. Spotkania Wigilijne, na które zazwyczaj uczęszcza około 200 osób.

Populacja polskiej społeczności zamieszkałej Bangor i okolicach nie jet potwierdzona, ale liczy szacunkowo 700 osób.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/2131
              - 2021/2244

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu i kończą w czerwcu.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Na zakończenie roku szkolnego, szkoła wydaje Dyplomy ukończenia danej klasy oraz opisowe świadectwa konpetencji językowych dzieci w poszczegółnych klasach przygotowanie przez nauczycieli.


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele wybierani są przez Zarząd Stowarzyszenia Bangor.pl, Zarząd Szkoły i Dyrektora szkoły. Nauczyciele są samozatrudnieni i otrzymują wynagrodzenie za wykonaną liczbę godzin.


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---