Data aktualizacji: 2021-07-01

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Przedszkole Perełka w Łanowicach
- w języku lokalnym *Дошкільний навчальний заклад села Лановичі Самбірського району Львівської області
Miejscowość *Łanowice
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Centralna,5

 

 

Kod pocztowy*

81 452

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Lwowski
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380677919599Faks (z numerem kierunkowym kraju) brak

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): tkpzl.lanowice@gmai.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

brak

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Ludmiła Hedz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Walery Tracz Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Jest prowadzony przez lokalne władze czyla Kuratorium Edukacji Biskowickiej silskiej rady.

Rok powstania szkoły.*
2009
Krótki opis szkoły *

Wynajmowane pomieszczenie (84 m) na Plebanii ,II piętro,ciężkie warunki bytu. Cel: rozwój i edukacja dzieci w wieku przedszkolnym, dbałość o kształcenie osobowości w małym dziecku, opieka i zdrowie. Zadanie: nauczyć prawidłowej wymowy, rozwijać umiejętności oraz zainteresowania, nauka plastyki oraz muzyki,artykulacyjne zajęcia oraz wrzechstronny rozwój dziecka.Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Przedszkole znajduje się w miejscowości zamieszkałej przez ludność polskiego pochodzenia, która dba o tradycje i kulturę Polaków. Dzieci jak i dorośli mówią wyłącznie w języku polskim,chodzą do kościoła rzymsko-katolickiego. Czczą jak święta religijne, tak i państwowe.Działa Towarzystwo Kultury Polskiej,które rozwija i podtrzymuje polskość . Dzieci przygotowują się do nauki w szkole początkowej gdzie język polski jest wykładany jako język obcy i prowadzone są zajęcia z języka polskiego przez nauczyciela z ORPEGu.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1925
              - 2019/2025
              - 2020/2125
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

3-6 lat,

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rok szkolny trwa od 01 września do 31 maja, a od 01 lipca do 01 września – letnio- zabowowy czas.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Na zakończenie nauki w Przedszkolu absolwenci otrzymują dyplomy.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Kuratorium Edukacji Biskowickiej silskiej rady.


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---