Data aktualizacji: 2021-06-29

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Niedzielna szkółka języka polskiego w Wędziagole
- w języku lokalnym *Sekmadieninė lenkų kalbos mokyklėlė
Miejscowość *Wędziagoła
Kraj *

Litwa

Ulica, nr domu*Kėdainių g. 26

 

 

Kod pocztowy*

LT- 54388

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Wilno
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +370 635 17796Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): ryszard.jan57@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Ryszard Jankowski

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Wędziagolski oddział ZPL


Rok powstania szkoły.*
2017
Krótki opis szkoły *
W Wędziagole, w Polskiej Bibliotece, w roku 2017 została otwarta niedzielna szkółka języka polskiego. W każdą niedzielę tu odbywają się lekcje, podczas których dzieci uczą się języka polskiego, historii narodu polskiego; zapoznają się z polską literaturą piękną,  rozszerzają nawyki obcowania w języku polskim.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/2112
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
dyplomy, listy z podziękowaniami


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---