Data aktualizacji: 2021-06-29

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Sobotnio-niedzielna szkoła języka polskiego im. Jana Pawła II w Bykówce
- w języku lokalnym *Суботньо-недільна Школа Польської Мови імені Яна Павла ІІ
Miejscowość *Bykówka
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Soborna 6

 

 

Kod pocztowy*

13012

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Winnicki
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380962239465Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): btpu@ukr.net

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

niema

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Irena Kopacz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Stanisława Rudkowska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Bykowskie Stowarzyszenie Polaków na Ukrainie im. Jana Pawła II

Rok powstania szkoły.*
1991
Krótki opis szkoły *

Sobotnio-Niedzielna Skółka Języka Polskiego w Bykówce istnieje przy Bykowskim Stowarzyszeniu Polaków na Ukrainie im. Jana Pawła II od 1991 roku.  Celem  działalności jest nauczanie Języka Polskiego, wiedza o kulturze i historii Polski oraz polskich tradycjach. Nasza szkoła nie jest finansowana.

Bykowskim Stowarzyszeniu Polaków na Ukrainie im. Jana Pawła II.  Planuję działania edukacyjne i wychowawcze tej szkoły. Celem naszej działalności jest nauczanie Języka Polskiego, wiedza o kulturze i historii Polski oraz polskich tradycjach. Nasza szkoła nie jest finansowana.

 Nauczyciele prowadzą lekcje języka polskiego w szkole podstawowej (3 godziny tygodniowo) i starszej (2 godziny tygodniowo).  Uczniowie biorą aktywny udział we wszystkich patriotyczno-religijnych spotkaniach, imprezach (3 maja, 1 listopada, 11 listopada, Opłatkowo-Noworoczne kolędowania), organizowanych przez Stowarzyszenie. 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Bykowskie Stowarzyszenie Polaków w Ukrainie imienia Jana Pawła II rozpoczeło działalność w 1991 roku przy rzymsko-katolickiej parafii Najswięszego Serca Pana Jezusa. 

Bykowskie Stowarzyszenie Polaków w Ukrainie im. Jana Pawła II

·        uczy i wychowuje;

·        przekazuje wiedze o kulturze i historii kraju przodków i rodziców;

·        wyrabia szacunek dla polskich tradycji i obrzędów;

·        uczy religii i wychowuje młodych w głębokim szacunku do wartości chrześcijańskich i katolickich;

·        uczy patriotyzmu i kształtuje przynależność narodową.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1974
              - 2019/2065
              - 2020/2171
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

od 1 września do 31 maja

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele pracują bezpłatnie, w 2020 roku otrzymali dotację od Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---