Data aktualizacji: 2021-09-03

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia w Aylesbury
- w języku lokalnym *The Polish Saturday School in Aylesbury
Miejscowość *Aylesbury
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Sir Henry Floyd Grammar School, Oxford Rd

 

 

Kod pocztowy*

HP21 8PE

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 00447749615561Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): dyrekcja@polskaszkolaaylesbury.uk

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Michalina Skierkowska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Małgorzata Benson Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Szkoła ma status Unincorporated Association i jest prowadzona przez następujące osoby:

Dyrektor - Michalina Skierkowska

Skarbnik - Małgorzata Benson

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej - Iwona Wej


Rok powstania szkoły.*
2009
Krótki opis szkoły *
Polska Sobotnia Szkoła buduje spójną społeczność Polską w Aylesbury i okolicach zrzesząjac coraz więcej polaków.
Jest to możliwe dzięki naszemu solidnemu programowi nauczania dzieci od najmłodszych już lat, który przyciąga do Naszej siedziby coraz większą rzeszę dzieci z rejonów Buckinghamshire. Szkoła jest również organizatorem szeregu innych wydarzeń społecznych przyciągających dorosłych jak i dzieci.
Naszym celem jest zachowanie więzi z ojczyzną oraz kontynuacja naszych narodowych tradycji dla dzieci wychowywanych na obczyźnie.
W 2009 roku grupa polskich entuzjastów obserwując napływ naszych rodaków do Wielkiej Brytani i szybko rosnącą polską społeczność w Aylesbury i okolicach postanowiło założyć stowarzyszenie. Stowarzyszenie to było ogniwem powstania naszej placówki. Nasze cele były jasne od samego powstania:

• zapewnić miejsce dla polskich dzieci, gdzie będą mogły miło spedzić czas,  jednocześnie zdobywając wiedzę o naszej ojczystej historii i kulturze oraz uczyć się jezyka polskiego
• wspierać i integrować Polaków ze soba oraz lokalną społecznościąKrótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19129
              - 2019/20138
              - 2020/21129
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

W roku szkolnym jest maksymalnie 32 zajęć, które prowadzone są od września do lipca w godzinach 9:30 do 14:30

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje własne świadecta ukończenia klasy, dyplomy za osiągnięcia oraz karty osiągnięć ucznia.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Cała kadra szkoły pracuje w charakterze wolontariatu.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---