Data aktualizacji: 2021-06-10

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Języka Polskiego - Paralimni
- w języku lokalnym *Poloniko Sxoleio Paralimniou
Miejscowość *Paralimni
Kraj *

Cypr

Ulica, nr domu*Agelou Sikelianou 2

 

 

Kod pocztowy*

5282

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Ambasada RP w Nikozji
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 (00357) 96774082Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): katarzyna_jurzak@poczta.onet.eu

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Katarzyna Jurzak-Cebula

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkoła Języka Polskiego - Paralimni, Katarzyna Jurzak-Cebula

Rok powstania szkoły.*
2009
Krótki opis szkoły *
Szkoła została założona w 2009 r. Młodsze dzieci uczą się języka polskiego z elementami plastyki, muzyki i teatru, a w klasach starszych prowadzone są dodatkowo lekcje historii i geografii. Lekcje odbywają się w soboty, w jednej z cypryjskich szkół podstawowych.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/2124
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu, a kończą w czerwcu.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
dyplomy i świadectwa szkolne

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---