Data aktualizacji: 2021-06-01

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Świetlica "Ziarenko" w Nowogrodzie Wołyńskim
- w języku lokalnym *Світлиця „Зернятко”
Miejscowość *Nowogród Wołyński
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Sahajdacznego 108

 

 

Kod pocztowy*

11700

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Winnica
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380963870772Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): sercanki.novograd@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

s. Teresa ( Halina Wysznowska)

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego


Rok powstania szkoły.*
2009
Krótki opis szkoły *

Świetlica „Ziarenko”: cel – religijne wychowanie dzieci przedszkolnych, wspomagamy rodziny parafialne, mające korzenie polskie, wielodzietne, niepełne i małozabezpieczone. Zadaniem jest wychować dzieci w duchu religijnym i moralnym. Staramy się aby dzieci poznawały tradycje i kulturę swoich przodków, którym zawdzięczamy bardzo wiele. W budynku parafialnym jest wyznaczone i wyposażone miejsce dla świetlicy.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/2130
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

3-6 lat,

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

1 września-30 czerwca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---