Data aktualizacji: 2021-06-01

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej - Curie w Chicago
- w języku lokalnym *M Sklodowska - Curie Polish School
Miejscowość *Chicago
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*P.O.BOX 662

 

 

Kod pocztowy*

Park Ridge Il. 60068

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP w Chciago
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 1-847-730-4848Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polskaszkolachicago@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Agnieszka Trzupek

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Agnieszka Trzupek Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Komitet rodzicielski, (prezes Sylwia Wójtowicz)  prowadzi szkołe i zajmuje sie budzetem, dyrektor Agnieszka Trzupek, odpowiada za program nauczania oraz sprawy zwiazane z edukacja uczniow.

Rok powstania szkoły.*
2000
Krótki opis szkoły *

Nasza szkoła wychowuje w duchu poszanowania tradycji, dziedzictwa, rodziny i kultury polskiej. W zajęciach lekcyjnych wykorzystywane są najlepsze programy nauczania, dając równocześnie nauczycielom nieograniczone możliwości realizowania autorskich założeń programowych dostosowanych do potrzeb uczniów. Komitet Rodzicielski wraz z dyrekcją i kadrą nauczycielską dbają o to, aby wszystkie decyzje dotyczące szkoły miały przede wszystkim na celu dobro uczniów. W ramach zajęć lekcyjnych młodsze dzieci uczestniczą w zajęciach tanecznych, a dla chętnych jest również nauka religii z przygotowaniem do sakramentu pierwszej komunii świętej i bierzmowania.Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
W szkole uczy się obecnie ponad dwustu wspaniałych młodych ludzi, którzy w każdą sobotę i niejedno popołudnie w tygodniu poświęcają na naukę języka polskiego, historii i geografii kraju ich rodziców. Dzięki świetnie przygotowanym do pracy z młodzieżą dwujęzycznym pedagogom, którzy są pasjonatami swego zawodu, dzieci i młodzież przychodzą do tej szkoły z przyjemnością. Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach klasowych, dla dzieci w wieku od 3 do 16 lat, co sprzyja zacieśnianiu się przyjaźni między uczniami i buduje atmosferę bliskości.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19240
              - 2019/20240
              - 2020/2190
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

wrzesien - maj

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Swiadectwo ukonczenia szkoly, 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
dyrektor, poprze zrozmowe kwalifikacyjna

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---