Data aktualizacji: 2021-06-28

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła im. ks. Stanisława Cholewińskiego w Chicago
- w języku lokalnym *Cholewinski Polish School
Miejscowość *Chicago
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*5252 S Austin Ave

 

 

Kod pocztowy*

60638

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP w Chicago
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 1 773 470 6587Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): chicago@szkolacholewinskiego.org

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Kinga Koscielniak

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Kinga Koscielniak Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkoła jest założona i prowadzona przez osoby zarejestrowane w stanie Illinois jako Board of Directors

Rok powstania szkoły.*
1964
Krótki opis szkoły *

Polska Szkoła im. ks. Stanisława Cholewińskiego jest niezależną i niedochodową instytucją założoną i utrzymywaną przez Stowarzyszenie Rodziców. Do szkoły uczęszczać mogą wszystkie dzieci bez względu na narodowość, rasę i wyznanie. 

Głównymi celami szkoły są nauka języka polskiego, historii i geografii Polski, kultury i literatury polskiej, przekazywanie polskich tradycji młodemu pokoleniu oraz zaznajomienie z wkładem Polonii w historię i życie Stanów Zjednoczonych.

Polska Szkoła im. ks. Stanisława Cholewińskiego posiada akredytację Illinois State Board of Education, a to oznacza, że nasi uczniowie mogą uzyskać kredyt z tytułu znajomości języka polskiego na niektórych wyższych uczelniach stanu Illinois.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Nasza społeczność polska stanowią uczniowie z rodzin polskich jak również rodzin mieszanych, w których tylko jeden rodzic jest z pochodzenia Polakie

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19210
              - 2019/20210
              - 2020/21180
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia w naszej szkole trwają od września do maja

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
ŚWIADECTWA SZKOLE 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele zatrudniani są przez Dyrektora Szkoły

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---