Data aktualizacji: 2021-05-26

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej we Lwowie
- w języku lokalnym *Товариство Польскої Культури Львівщини
Miejscowość *Lwów
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Rynek 17

 

 

Kod pocztowy*

79006

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Lwowski okręg konsularny
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380679522610Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): tkpzl.lwow@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Emil Legowicz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Emil Legowicz Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej we Lwowie

Rok powstania szkoły.*
1995
Krótki opis szkoły *

Polskie grupy przedszkolne założone przez ZG TKPZL znajdują się w trzech ukraińskich przedszkolach:
1. Grupa "Mikrusy"- przedszkole Nr 48 we Lwowie
 Wychowawczyni- Natalia Szymańska, pomoc wychowawczyni- Wiera Bożenowa, muzykolog- Aleksandra Wojciechowska.

2. Grupa " Miglanc", przedszkole Nr 131 we Lwowie
Wychowawczyni- Ludmiła Wysocka, Olena Bil, pomoc wychowawczyni- Teresa Nesterowicz

3. Grupa "Słoneczko" przedszkole Nr 131, we Lwowie 
Wychowawczyni- Olga Krankowska, Maria Szczerbata, pomoc- Ludmiła Denysiuk, muzykolog - Maria Zajło.

4. Grupa "Dzwoneczki" przedszkole Nr 181, we Lwowie
Wychowawczyni-Olga Kowalska, Halina Hrygorczuk, pomoc- Halina Malicka, muzykolog -Maria Sojka.Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
TKPZL we Lwowie skupia Polaków zamieszkałych we Lwowie oraz w okolicach Lwowa? ilość osób poslkiego pochodzenia ok 6 000 tyś.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19120
              - 2019/20120
              - 2020/21110
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

3-6 lat,

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

zajęcia w grupach przedszkolnych odbywają się całorocznie, według systemu oświaty państwowej na Ukrainie

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
potwierdzenie ukończenia nauczania wczesnoszkolnego oraz skierowanie do ogólnoukraińskiej szkoły z polskim językiem nauczania we Lwowie. 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Państwowe kuratorium oświaty we Lwowie

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---