Data aktualizacji: 2021-05-24

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Punkt nauczania języka polskiego w prywatnym przedszkolu „Weselka” prowadzony przez Sudencki Klub Polski
- w języku lokalnym *Пункт навчання польської мови в приватному садочку "Веселка" при Студентськоиу польському клубі
Miejscowość *Żytomierz
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Kijowska 55

 

 

Kod pocztowy*

10001

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Winnicki
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380634377407Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): skp@vp.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Walentyna Jusupowa

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Walentyna Jusupowa Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Punkt nauczania w prywatnym przedszkolu "Wesełka" jest zorganizowany przez obwodową organizację społeczną „Studencki Klub Polski”. Organizacja jest zarejestrowana od 2010 roku.

Celem działalności Klubu jest:

zadowolenie i obrona fachowych, socjalnych, ekonomicznych, kulturalnych, twórczych i innych wspólnych interesów członków Klubu, które nie są sprzeczne z ustawami Ukrainy; pomoc w realizacji ich naukowego, twórczego, politycznego, organizacyjnego potencjału.

Głównymi zadaniami Kluba są:

a) wszechstronne wsparcie członków Klubu w opracowaniu i spełnieniu progresywnych idei w różnych branżach działalności,

b) pomoc w podwyższeniu społecznej, kulturologicznej i naukowej aktywności członków Klubu,

c) wszechstronna pomoc ekonomiczna oraz w kierunku kulturalnej integracji Ukrainy ze Wspólnotą Europejską

d) kształtowanie doświadczenia wspólnej międzynarodowej, politycznej i humanitarnej działalności członków Klubu,

e) wszechstronna pomoc w progresywnych formach kształcenia i przygotowania fachowców w branżach gospodarki, socjologii, prawa, kultury, ekologii, zarządzania, informacji i ochrony zdrowia i innych. 


Rok powstania szkoły.*
2018
Krótki opis szkoły *

Idea zorganizować punkt nauczania w prywatnym przedszkolu powstała dwa lata temu, w związku z potrzebą nauczania języka polskiego małych dzieci, uczęszczających do prywatnego przedszkola „Weselka”, do którego uczęszczają m.in. dzieci członków naszej organizacji. Klub podjął taką inicjatywę, w ramach współpracy z przedszkolem, zapewnia nauczyciela języka polskiego, zapewniamy dzieci książkami dziecięcymi w języku polskim, prezentowaliśmy alfabet dla nauki dzieci. Języka polskiego w przedszkolu uczą się dzieci w wieku od 3 do 6 lat.  Od początku organizacji takich kursów w przedszkolu nauczycielami były: Julia Porozińska, obecnie jest Julia Bojko.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
W Żytomierzu mieszka duże skupisko Polaków. I dużo rodziców wolą, aby ich dzieci uczyli się języka polskiego od 1 klasy. Mamy kilka szkół, którzy dają taką możliwość. Lecz nie mieliśmy żadnego przedszkola, które proponowało by nauke języka polskiego dla najmłodszych. Dlatego, dwa lata temu rozpoczelismy współracę w prywatnym przedszkolem, gdzie wdrążyliśmy naukę języka polskiego dla dzieci w wieku od 3 do 6-7 lat. Mamy również szafę z polskimi książkami dla dzieci. Uczą się języka polskiego w przedszkolu wszyscy, nawet te dzieci, którzy nie mają pochodzenia poskiego. W przeszolu mamy dwie grupy: grupa średnia? 3-4 lata i gruoa starsza - 6-7 lat.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1918
              - 2019/2017
              - 2020/2120
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

3-6 lat,

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia z języka polskiego w naszym przedszkolu rozpoczynamy we wrześniu i kończymy w czerwcu.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Nie wydajemy żadnym dokumentów dla dzieci.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nie zatrudniamy oficjalnie nauczycieli, nie podpisujemy z nimi żadnych umów. Ustalamy ustnie wszystkie szczegóły.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
- -