Data aktualizacji: 2021-05-18

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Przedszkole Zółkieweczka
- w języku lokalnym *Pidgotovcha grupa Zholkevechka
Miejscowość *Żółkiew
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Plac Wiczewa 2

 

 

Kod pocztowy*

80-300

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Lwowski Okręg Konsularny
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380 67 7463174Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): zolkiew.tkpzl@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Żółkwi

Rok powstania szkoły.*
2020
Krótki opis szkoły *
Szkoła ma na celu naukę języka polskiego i polskich tradycji. Lokal znajduje się w siedzibie Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej w Żółkwi

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Społeczność polska jest skupiona wokół Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej o. w Żółkwi. Liczy 250 członków. Polacy uczęszczają do kościoła św. Wawrzyńca

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/2125
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat,

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia trwają od 1 września do 1 lipca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Przedszkole nie wydaje świadectw


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele pracują charytatywnie, są zatrudnieni przez Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej o. w Żółkwi


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--