Data aktualizacji: 2021-05-17

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Kryłowska Sobotnio-Niedzielna Szkoła im. Zygmunta III Wazy na Świtłowodszczyźnie
- w języku lokalnym *Крилівська суботньо-недільна школа ім. Сигізмунда ІІІ Вази на Світловодщині
Miejscowość *Świtłowodsk
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Czyhyryńska 4

 

 

Kod pocztowy*

27502

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

kijowski
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380679455208Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): svitorh@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Skype: svitorh

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Maryna Pawluk

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Olha Mizenec Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Kryłowskie Stowarzyszenie Polaków "Polonia" im. Zygmunta III Wazy

Rok powstania szkoły.*
2017
Krótki opis szkoły *
Cele szkoły: popularyzacja języka, kultury i historii polskich, zadania: szczepienie uczniom miłości i szacunku do wszystkiego polskiego, warunki: dzierżawa  pomieszczenia
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Kryłowskie Stowarzyszenie Polaków "Polonia" im. Zygmunta III Wazy opiekuje się cmentarzem polskim na terytorium wsi Nahirne, regularnie bierze udział w festiwalach i konkursach

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1919
              - 2019/2027
              - 2020/2123
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

rozpoczynają 01 września, kończą 30 czerwca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Po skończeniu szkoły uczniowie mogą otrzymać certyfikat od Przedstawicielstwa Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy na Ukrainie

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Jako wolontariusze

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---