Data aktualizacji: 2021-05-17

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Przedszkole nr 23 "Łełeka" w Kamieńcu Podolskim
- w języku lokalnym *Заклад Дошкільної Освіти №23
Miejscowość *Kamieniec-Podolski
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Timieriaziewa 121

 

 

Kod pocztowy*

323-02

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Konsulat Generalny RP w Winnicy
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380977397254Faks (z numerem kierunkowym kraju) +384951748

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): 23leleka@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

-

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Ludmiła Werszegruk

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Wiktoria Grzegorzewska Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Wydział oświaty i nauki w m.Kamieńcu-Podolskim

Rok powstania szkoły.*
1996
Krótki opis szkoły *
Rozwój, edukacja dzieci w wieku przedszkolnym
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
30 dzieci polskiej grupy przedszkolnej, z nich 20 mają pochodzenie polskie

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21360
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

3-6 lat,

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rozpoczynają się od 1 września i do 31 maja

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Zaświadczenia o zakończeniu nauki w przedszkolu

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Wydział oświaty i nauki w Kamieńcu-Podolskim

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---