Data aktualizacji: 2021-05-11

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Świetlica Małe Serduszka Lwów
- w języku lokalnym *Малі Сердечка
Miejscowość *Lwów
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Barwińskich 15

 

 

Kod pocztowy*

79008

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

lwowski
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380960972831Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): sercankai86@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Irena Francuz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Zgromadzenie Córek Najczystszego Serca NMP

Rok powstania szkoły.*
2018
Krótki opis szkoły *

1.       Podnieść i zachować  kulturę polską pośród dzieci z pochodzenia polskiego. Sprzyjać przyjaźni między dziećmi pochodzącymi z polskich i ukraińskich rodzin. Zapoznawać dzieci ukraińskie z kulturą polską. Zachęcać do rozwoju kulturowego i religijnego. Mamy dwa pokoje: jeden mniejszy – gdzie dzieci odrabiają zadania domowe zadane w szkole; w pokoju większym mamy spotkanie wspólne z języka Polskiego, historii, muzyki, religii, prowadzimy treningi dla komunikatywnych dzieci. Kuchnie – gdzie robimy kanapki między przerwami.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/2115
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

wrzesień-maj

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
zaświadczenia

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---