Data aktualizacji: 2021-05-07

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Katolickie Centrum Formacyjne w Odessie
- w języku lokalnym *Католицький Освітній Центр
Miejscowość *Odessa
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Dolgaja 120

 

 

Kod pocztowy*

65038

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

odeski
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 38 0506187709Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): wladyslawsac@o2.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Władysław Łukasiewicz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Katolickie Centrum Formacyjne w Odessie

Rok powstania szkoły.*
2019
Krótki opis szkoły *

1.       Szkoła powstała z inicjatywy dyrektora dla podtrzymania i rozwoju historii i kultury Polskiej w Odessie. Podyktowane było tym iż w tym rejonie nie było możliwości i warunków. W ten czas mamy dzięki wsparciu Fundacji salkę i możliwość spotkania. Zadaniem jest wspieranie i kontynuowanie tradycji i korzeni polskich w rodzinach, poszerzenie i pogłębienie kultury i dziedzictwa narodowego. Przewidziane też pokoje gościnne dla prowadzenia różnego rodzaju seminariów i formacyjnych dni.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/2135
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

od początku września do końca maja

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---