Data aktualizacji: 2021-05-07

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo ZGODA w Borysławiu
- w języku lokalnym *Польське Культурно-Освітнє Товариство ЗГОДА
Miejscowość *Borysław
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Szkolna 19

 

 

Kod pocztowy*

82300

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

lwowski
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 38 066 297 29 53Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): eleonorapopowicz@wp.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Eleonora Popowicz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
PKOT’’ZGODA’’

Rok powstania szkoły.*
1994
Krótki opis szkoły *

1.       Zachowanie języka i kultury Narodu Polskiego.Promocja Polski.Nauczanie języka polskiego młodzierzy i dorosłych.klasa przy siedzibie organizacji przy ul.Wesniana 28


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/2130
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

od wrzęśnia do końca maja

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
zaświadczenie i o nauce j. polskiego


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---