Data aktualizacji: 2021-05-06

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła w Clonmel
- w języku lokalnym *CLONMEL POLISH SCHOOL
Miejscowość *Clonmel
Kraj *

Irlandia

Ulica, nr domu*Place4You, Morton Street

 

 

Kod pocztowy*

E91YT91

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Dublin
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +353877703642Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polskaszkolaclonmelgmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Małgorzata Żarnowska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Zarząd Rodziców i Kierownik szkoły

Rok powstania szkoły.*
2009
Krótki opis szkoły *
Polska Szkoła w Clonmel jest Organizacją Charytatywną zarejestrowaną w Charity Office. Mieścimy się przy szkole Peter and Pauls Primary School. Na czas pandemii korzystamy z lokalu zastępczego przy centrum Place4You. Nasza szkoła ma na celu wspieranie polskości i dwujęzyczności u dzieci i ich rodziców. Naszym zadaniem jest rozpowszechnienie języka polskiego, kultury oraz tradycji polskich.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/2150
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

drugi tydzień września-drugi tydzień czerwca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
świadectwo Szkoły Polskiej w Clonmel


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---