Data aktualizacji: 2021-05-06

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Sobotnio-Niedzielna Szkoła przy Towarzystwie Kultury Polskiej im. ks. B. Mireckiego w Podwołoczyskach
- w języku lokalnym *Суботньо-недільна школа
Miejscowość *Podwołoczyska
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Tarnopolska 9

 

 

Kod pocztowy*

47801

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Konsulat RP w Łucku
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380963501757Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): maria.krych28@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Maria Krych

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Maria Krych Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Towarzystwo Kultury Polskiej im. ks. B. Mireckiego w Podwołoczyskach

Rok powstania szkoły.*
2008
Krótki opis szkoły *

Naszą rolą jest uczenie dzieci i młodzieży języka ojczystego i tradycji polskich. Przy T K P im.ks.B.Mireckiego działają trzy placówki nauczania języka polskiego i kultury polskiej


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Na terenie gminy Podwołoczyska mieszka około 3500 Polaków i tych którzy mają pochodzenie polskie

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1978
              - 2019/2068
              - 2020/2148
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia w szkole rozpoczynają się we wrześniu i kończę się przy końcu maja

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Przy zakończeniu szkoła szkoła wydaje dyplom o zakończeniu szkoły.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Na zasadach społecznych.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---