Data aktualizacji: 2021-05-04

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła przy Zjednoczeniu Nauczycieli Polskich im. G. Zapolskiej w Łucku
- w języku lokalnym *Школа при Спілці вчителів-полоністів шмюГабріелі Запольської
Miejscowość *Łuck
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Prospekt Woli 25

 

 

Kod pocztowy*

43025

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Łucki okręg konsularny
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380663350230Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): svitlana.zinczuk@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Switłana Zinczuk

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Switłana Zinczuk Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Szkoła przy Zjednoczeniu Nauczycieli Polskich na Ukrainie imienia Gabrieli Zapolskiej

Zarząd Zjednoczenia


Rok powstania szkoły.*
2007
Krótki opis szkoły *

Zadaniem szkoły jest nauczanie języka polskiego.

Promocja kultury i historii Polski.

Wynajmujemy klasy w Łuckim gimnazjum num.4


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19250
              - 2019/20250
              - 2020/21200
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

15 września- 15 czerwca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
świadectwa

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
na zasadach wolontariuszy


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---