Data aktualizacji: 2021-05-04

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Punkt nauczania języka polskiego im. J Korczaka przy Chmielnickim miejskim ośrodku Związku Polaków Ukrainy
- w języku lokalnym *Пункт навчання польської мови при Хмельницькій міській спілці Поляків
Miejscowość *Chmielnicki
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Kamieniecka 60/2

 

 

Kod pocztowy*

29000

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Winnicki
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380964448110Faks (z numerem kierunkowym kraju) -

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): mihailletavin4@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

-

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Irena Letawina

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Irena Letawina Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Chmielnicki miejski ośrodek związku Polaków Ukrainy

Rok powstania szkoły.*
2015
Krótki opis szkoły *

W szkółce prowadzą się lekcje języka polskiego , geografii , literatury, historii Polski oraz wiedzy o Polsce oraz różnego rodzaju warsztaty plastyczne. Zadaniem szkoły jest rozpowszechnienie języka polskiego ,kultury oraz tradycji polskich wśród lokalnej polskiej mniejszości narodowej. Do prowadzenia zajęć wynajmowane jest pomieszczenie ( klasa lekcyjna 35m2, oraz mała sala 12m2)Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Chmielnicki miejski związek Polaków - prowadzi działalność edukacyjną, również w zakresie zachowywania oraz rozpowszechniania tradycji i kultury polskiej. Opiekuje się cmentarzem polskim w m.Chmielnicki.

W mieście mieszka wielka społeczność polska oraz w okolicach miast jest kilka wiosek zamieszkałych przez Polaków.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1938
              - 2019/2052
              - 2020/2147
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

od 15.10 do 30.06

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
zaświadczenia ukończenia roku szkolnego

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Chmielnicki miejski Związek Polaków - umowa-zlecenie

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---