Data aktualizacji: 2021-04-30

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Punkt nauczania języka polskiego przy Parafii Św. Stanisława w Romanowie
- w języku lokalnym *PUNKT NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO PRZY PARAFII ŚW. STANISŁAWA W ROMANOWIE
Miejscowość *Romanów
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Putilina 11

 

 

Kod pocztowy*

13001

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

winnicki
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +38 067 25 22 165Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): richarddziuba@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

ks. Ryszard Dziuba

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Parafia Św. Stanisława w Romanowie

Rok powstania szkoły.*
1995
Krótki opis szkoły *
UCZYMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH (DZECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH). WYNAJMUJEMY POMIESZCZENIA W DOMU ZAKONNYM SIÓSTR SERCANEK. MŁODZIEŻ OTRZYMUJE PODSTAWOWĄ ZNAJMOŚĆ J. POLSKIEGO CO UMOŻLIWA JEJ PODJĘCIE NAUKI W POLSCE.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/2121
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

wrzesień-maj

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---