Data aktualizacji: 2021-04-30

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Kurs języka polskiego przy Parafii św. Antoniego z Padwy we Lwowie
- w języku lokalnym *Курс польської мови при Парафії св. Антонія з Падуї у Львові
Miejscowość *Lwów
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Łyczakowska 49 a

 

 

Kod pocztowy*

79010

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

lwowski
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380322767040Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): werona9@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Weronika Apriłaszwili

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Parafia św.Antoniego z Padwy we Lwowie

Rok powstania szkoły.*
2008
Krótki opis szkoły *
Nauka języka polskiego, kultury,  historii, geografii Polski na wszystkich poziomach językowych (A-1 - C2) dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzona przez wysoko wykwalifikowanych nauczycieli. Zajęcia prowadzone w małych  grupach 2 razy w tygodniu:dzieci i dorośli - wtorek j.pol. + środa (historia, kultura polska), dorośli -  środa (historia, kultura polska) + czwartek j.pol. Mamy 2 wyposażone sale lekcyjne, sprzęt komputerowy,niewielką bibliotekę.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/2144
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

wrzesień-maj

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
dyplomy o ukończeniu kursu języka polskiego przy Parafii św. Antoniego z Padwy we Lwowie.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---