Data aktualizacji: 2021-04-27

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła polska przy parafii Bożego Miłosierdzia w Żytomierzu
- w języku lokalnym *Польська школа в парафії Божого Милосердя в Житомирі
Miejscowość *Żytomierz
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Jana Pawła II, 3 b

 

 

Kod pocztowy*

10006

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

winnicki
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +38 0674104713Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): josac@o2.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

ks. Jarosław Olszewski

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Parafia Bożego Miłosierdzia w Żytomierzu


Rok powstania szkoły.*
1997
Krótki opis szkoły *

Warunki lokalowe bardzo dobre – 2 sale wykładowe /w tym pracownia języka polskiego.W szkole dzieci, młodzież i dorośli uczą się języka polskiego, kultury polskiej, historii, geografii. Świętujemy i obchodzimy różne święta , rocznice i wydarzenia zwiazane z Polską lub przewidziane w kalendarzu rocznym lub na dany rok. Szkoła gromadzi społeczność polską naszej dzielnicy a nawet miasta.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21100
              - 2021/22-
              - 2022/23-
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

wrzesień-maj

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
zaświadczenia o nauce


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---