Data aktualizacji: 2021-08-19

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Filia sobotnio-niedzielnej szkoły im. Grocholskich w Uładówce
- w języku lokalnym *Філія суботньо-недільної школи ім.Грохольських
Miejscowość *Uładówka
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Kozacka 1

 

 

Kod pocztowy*

22-321

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Winnicki
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380632598077Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): ladny_kraj@wp.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Tatiana Maslowa

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Tatiana Masłowa

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Tatiana Masłowa Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkoła pracuje przy stowarzyszeniu "Kresowiacy" w Winnicy.

Rok powstania szkoły.*
2016
Krótki opis szkoły *
Nauczanie języka polskiego, ogólnej wiedzy o Polsce, historii, geografii, kultury.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1920
              - 2019/2025
              - 2020/2136
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

01.09.-31.05

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---