Data aktualizacji: 2021-04-27

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *OS Kulturalno-Oświatowe Centrum im. Tadeusza Czackiego w Zdołbunowie
- w języku lokalnym *ГО "Культурно-Просвітницький центр ім. Тадеуша Чацького
Miejscowość *Zdołbunów
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Lesi Ukrainki 9/113

 

 

Kod pocztowy*

35704

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Łucki Okręg Konsularny
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +38 063 853 6556Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): al_radica@ukr.net

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

What'sApp +38 063 853 6556

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Aleksander Radica

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Wiktoria Radica Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
OS Kulturalno-Oświatowe Centrum im. Tadeusza Czackiego

Rok powstania szkoły.*
2011
Krótki opis szkoły *

  • Kulturalno-oświatowa działalność w odrodzeniu i rozwoju tradycji polskich, kultury polskiej i języka.
  • Prowadzenie konferencji historycznych, spotkań wigilijnych i wielkanocnych, imprez dziecięcych
  • Zajęcia JP
  • Wynajmujemy pomieszczenie w harcówce przy lokalnej parafii

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/2147
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Od 1 września i kończą się w maju, na początku czerwca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Zaświadczenie o ukończeniu kursu JP w odpowiednim poziomie / ukończeniu kursu historii Polski

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
-