Data aktualizacji: 2021-04-27

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Sobotnio-Niedzielna przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. M.K. Ogińskiego w Lubomlu na Wołyniu
- w języku lokalnym *Школа Суботньо- Недільна при Товаристві Польської Культури імю М.К. Огінського в Любомлі на Волині.
Miejscowość *Luboml
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Szkolna 3

 

 

Kod pocztowy*

44300

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Łucki
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +38 0970352237Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): wlodymirpedycz@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Włodzimierz Pedycz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Włodzimierz Pedycz Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. M.K. Ogińskiego w Lubomlu na Wołyniu

Rok powstania szkoły.*
2015
Krótki opis szkoły *

Celem Szkoły jest nauczanie członków Stowarzyszenia języka polskiego,lako ojczystego,oraz oraz przygotowanie dzieci i młodzieży następnego nauczania w Polsce.

Szkoła wynajmuje gabinet języka polskiego w gimnazjum nr. 1.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

 Liczba członków Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. M.K. Ogińskiego w Lubomlu stanowi ponad 115 osób, przeważnie polskiego pochodzenia. Stowarzyszenie opiekuje

się 4 polskimi  czmentarrzami: w Lubomlu, Rymaczach, Ostrówkach rejonu Lubomelskiego oraz Melnikach rejonu Szackiego. Członkowie Stowarzyszenia ,za udziałem 

uczniów  szkoły polskiej,, obchdzą polskie Święta Państwowe i Narodowe,prowadzą Czytania Narodowe, organizują Festiwale Kultury polskiej i konkursy.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/2141
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Początek zajęć 05 września, a zakończenie 31 maja roku szkolnego.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Na zakończenie roku szkolnego szkoła wydaje dyplomy, a po ukończeniu szkoły potwierdzenie.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dofinansowanie z Fundacji Wolność i Demokracja.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---