Data aktualizacji: 2021-04-27

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Świetlica dla dzieci przy Fundacji "Dajmy Nadzieję"
- w języku lokalnym *Світлиця для дітей при Благодійному Фонді" Даймо Надію"
Miejscowość *Lwów
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Teatralna 7/1a

 

 

Kod pocztowy*

79008

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Lwowski
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +38 096 74 90 790Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): dajmonadiju@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

s. Lidia Ziembowicz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Irena Hałamaj-Zenkner Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Fundacja "Dajmy Nadzieję"

Rok powstania szkoły.*
2014
Krótki opis szkoły *

Celem świetlicy jest stworzenie szczególnego miejsca, w którym w miłej i przyjaznej atmosferze, bezpiecznie i twórczo spędzą czas po szkole dzieci.

 Oferujemy opiekę nad uczniami klas I-IV 5 dni w tygodniu

 Pomagamy w odrabianiu lekcji

 Prowadzimy atrakcyjne zajęcia dodatkowe

 Organizujemy półkolonie i kolonieKrótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1930
              - 2019/2030
              - 2020/2130
              - 2021/22-
              - 2022/23-
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

wrzesień-maj/czerwiec

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Fundacja "Dajmy Nadzieję" - umowa o pracę lub umowa zlecenia

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---